.
.
 
 
. .
Akty Prawne / Rozporządzenia i zarządzenia
.
 
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 (Dz.U. z dnia 24 maja 2005 r. Nr 92, poz. 767)
 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
 (Dziennik Ustaw z dnia 19 sierpnia 2005 r. Nr 157, poz. 1324)
 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu
 (Dz. U. Nr 84, poz. 922 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 102, poz. 858) - tekst ujednolicony przez Krajowe Biuro Wyborcze
  Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r.
 
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
 (Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 921 ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 38, poz. 352 oraz z 2005 r. Nr 102, poz. 859) - tekst ujednolicony przez Krajowe Biuro Wyborcze
  Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r.

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca