.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / kołobrzeski, pow. / Gościno, gm.
Gościno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5251
Powierzchnia: 116.04 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3918
Liczba wydanych kart: 1066
Liczba wyjętych kart: 1068
Liczba ważnych kart: 1068
Liczba głosów ważnych: 1001
Liczba mandatów: 8
27.21%
brak25.49%27.12%28.75%30.38%32.01%33.64%35.27%36.90%38.53%40.16% 
............
danych27.11%28.74%30.37%32.00%33.63%35.26%36.89%38.52%40.15%41.79% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny80.80
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy90.90
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin404.00
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl111.10
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej292.90
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość26025.97
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej11111.09
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP20720.68
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej30.30
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego555.49
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke90.90
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej25925.87
Σ   1001  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Gościnie, Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 5886129229226633.91
2Szkoła Podstawowa w Gościnie, Gościno ul. Kościuszki 5163747047245228.71
3Szkoła Podstawowa w Robuniu91215515514417.00
4Świetlica Wiejska w Wartkowie45811211210224.45
5Dom Pomocy Społecznej w Gościnie, ul. Karlińska 15037373774.00
  Gościno, gm. 3918 1066 1068 1001 27.21

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca