.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Konin / kolski, pow. / Przedecz, gm.
Przedecz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4566
Powierzchnia: 76.52 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3524
Liczba wydanych kart: 1286
Liczba wyjętych kart: 1286
Liczba ważnych kart: 1286
Liczba głosów ważnych: 1211
Liczba mandatów: 9
36.49%
brak31.14%32.07%33.00%33.93%34.86%35.79%36.72%37.65%38.58%39.51% 
............
danych32.06%32.99%33.92%34.85%35.78%36.71%37.64%38.57%39.50%40.44% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny60.50
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy70.58
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin806.61
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl110.91
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej352.89
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość14511.97
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej1169.58
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP907.43
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej50.41
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego21217.51
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke120.99
13Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska30.25
14Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca70.58
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej47739.39
17Komitet Wyborczy Dom Ojczysty30.25
18Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski20.17
Σ   1211  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu, ul. Zamkowa 5143258658655640.92
2Szkoła Podstawowa w Przedczu, ul. Szkolna 5107341841840138.96
3Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwiu101928228225427.67
  Przedecz, gm. 3524 1286 1286 1211 36.49

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca