.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / strzyżowski, pow. / Strzyżów, gm.
Strzyżów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 20846
Powierzchnia: 140.23 km2
Zaludnienie: 148 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 16213
Liczba wydanych kart: 6195
Liczba wyjętych kart: 6195
Liczba ważnych kart: 6195
Liczba głosów ważnych: 5911
Liczba mandatów: 15
38.21%
brak38.21%38.76%39.31%39.86%40.41%40.96%41.51%42.06%42.61%43.16% 
............
danych38.75%39.30%39.85%40.40%40.95%41.50%42.05%42.60%43.15%43.71% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny350.59
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy320.54
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin63710.78
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl290.49
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej2213.74
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość171028.93
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej2784.70
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP118320.01
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej130.22
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego114319.34
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke721.22
14Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca70.12
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej4778.07
16Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP80.14
17Komitet Wyborczy Dom Ojczysty661.12
Σ   5911  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzyżowie, Strzyżów ul. gen. Wł. Andersa 4153563763761941.50
2Zespół Szkół w Strzyżowie, Strzyżów ul. Mickiewicza 11189478078072741.18
3Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzyżowie, Strzyżów ul. Daszyńskiego 4215895095092744.02
4Dom Kultury "Sokół" w Strzyżowie, Strzyżów ul. Mostowa 2136055555551640.81
5Szkoła Podstawowa w Brzeżance, bn25977777329.73
6Remiza OSP w Gbiskach, bn23976767431.80
7Budynek OSP w Tropi, bn32983837725.23
8Budynek OSP w Łętowni, bn11844444337.29
9Szkoła Podstawowa w Gliniku Zaborowskim, bn44416116115336.26
10Szkoła Podstawowa w Gliniku Charzewskim, bn67124224223736.07
11Zespół Szkół w Żarnowej, bn70521021020429.79
12Zespół Szkół w Godowej, bn169657957954934.14
13Zespół Szkół w Żyznowie, bn69930430428743.49
14Budynek OSP w Bonarówce, bn14877777652.03
15Budynek Filii Biblioteki Publicznej w Wysokiej Strzyżowskiej, bn105740040038137.84
16Zespół Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej, bn56120020018135.65
17Zespół Szkół w Dobrzechowie, bn124748548546438.89
18Dom Ludowy w Grodzisku, bn78122322321528.55
19Szkoła Podstawowa w Zawadce, bn2561021029839.84
20Szpital Powiatowy w Strzyżowie, Strzyżów ul. 700-Lecia Strzyżowa 15610101017.86
  Strzyżów, gm. 16213 6195 6195 5911 38.21

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca