.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / strzyżowski, pow. / Niebylec, gm.
Niebylec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10781
Powierzchnia: 104.37 km2
Zaludnienie: 103 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8072
Liczba wydanych kart: 3238
Liczba wyjętych kart: 3236
Liczba ważnych kart: 3236
Liczba głosów ważnych: 3109
Liczba mandatów: 15
40.11%
brak38.21%38.76%39.31%39.86%40.41%40.96%41.51%42.06%42.61%43.16% 
............
danych38.75%39.30%39.85%40.40%40.95%41.50%42.05%42.60%43.15%43.71% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny220.71
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy331.06
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin61819.88
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl70.23
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej441.42
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość113436.47
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej872.80
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP32810.55
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej60.19
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego35111.29
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke300.96
14Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca90.29
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej41613.38
16Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP60.19
17Komitet Wyborczy Dom Ojczysty180.58
Σ   3109  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Stanu Cywilnego Niebylec, Niebylec45023123122551.33
2Szkoła Podstawowa w Bliziance, Blizianka 7230695958731.05
3Dom Wiejski w Gwoździance, Gwoździanka 3226399999437.64
4Zespół Szkół w Konieczkowej, Konieczkowa 5891638838837442.36
5Dom Strażaka w Gwoźnicy Dolnej, Gwoźnica Dolna 9132411011010933.95
6Zespół Szkół w Gwoźnicy Górnej, Gwoźnica Górna 292103940340238338.79
7Zespół Szkół w Lutczy, Lutcza 614162859559556536.55
8Szkoła Podstawowa w Jaworniku Niebyleckim, Jawornik Niebylecki 10890938538537442.35
9Zespół Szkół w Połomi, Połomia 125121147547446239.22
10Szkoła Podstawowa w Baryczce, Baryczka 21380435135133343.66
11Szkoła Podstawowa w Niebylcu, Niebylec 1122210610610347.75
  Niebylec, gm. 8072 3238 3236 3109 40.11

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca