.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / namysłowski, pow. ...
namysłowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 43830
Powierzchnia: 747.67 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 34542
Liczba wydanych kart: 13694
Liczba wyjętych kart: 13690
Liczba ważnych kart: 13690
Liczba głosów ważnych: 13041
Liczba mandatów: 13
39.64%
brak26.33%28.60%30.87%33.14%35.41%37.68%39.95%42.22%44.49%46.76% 
............
danych28.59%30.86%33.13%35.40%37.67%39.94%42.21%44.48%46.75%49.03% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny1671.28
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy1000.77
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin8486.50
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl1711.31
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej2892.22
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość334725.67
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej194614.92
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP183114.04
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej390.30
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego238918.32
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke1551.19
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej157112.05
18Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski250.19
19Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"1631.25
Σ   13041  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
160601Domaszowice, gm.301414771477140149.00
160602Namysłów, gm.2084086538652828341.52
160603Pokój, gm.426511231121104226.33
160604Świerczów, gm.285812051205113742.16
160605Wilków, gm.356512361235117834.67
  namysłowski, pow. 34542 13694 13690 13041 39.64

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca