.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / łowicki, pow. / Nieborów, gm.
Nieborów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9484
Powierzchnia: 103.29 km2
Zaludnienie: 91 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 7477
Liczba wydanych kart: 2749
Liczba wyjętych kart: 2746
Liczba ważnych kart: 2746
Liczba głosów ważnych: 2558
Liczba mandatów: 12
36.77%
brak29.61%31.20%32.79%34.38%35.97%37.56%39.15%40.74%42.33%43.92% 
............
danych31.19%32.78%34.37%35.96%37.55%39.14%40.73%42.32%43.91%45.51% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny311.21
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy160.63
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin2027.90
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl130.51
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej371.45
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość72728.42
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej49519.35
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP28211.02
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej80.31
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego27210.63
13Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska50.20
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej46118.02
16Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP90.35
Σ   2558  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum Nr 1 w Kompinie46524724722953.12
2Szkoła Podstawowa w Bednarach119947447445139.53
3Szkoła Podstawowa w Nieborowie135948348344535.54
4Szkoła Podstawowa w Mysłakowie99533032830933.17
5Szkoła Podstawowa w Bobrownikach98238238235638.90
6Szkoła Podstawowa w Bełchowie92730030027532.36
7Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku155053353249334.39
  Nieborów, gm. 7477 2749 2746 2558 36.77

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca