.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / łowicki, pow. / Łyszkowice, gm.
Łyszkowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7000
Powierzchnia: 106.9 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5373
Liczba wydanych kart: 1591
Liczba wyjętych kart: 1590
Liczba ważnych kart: 1590
Liczba głosów ważnych: 1511
Liczba mandatów: 12
29.61%
brak29.61%31.20%32.79%34.38%35.97%37.56%39.15%40.74%42.33%43.92% 
............
danych31.19%32.78%34.37%35.96%37.55%39.14%40.73%42.32%43.91%45.51% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny161.06
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy171.13
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin825.43
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl130.86
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej301.99
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość25316.74
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej24216.02
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1127.41
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej10.07
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego21514.23
13Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska20.13
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej52234.55
16Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP60.40
Σ   1511  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Łyszkowicach147647847844832.38
2Szkoła Podstawowa w Seligowie45612512511827.41
3Szkoła Podstawowa w Stachlewie69622722721832.61
4Dom Kultury w Kalenicach77518518518123.87
5Szkoła Podstawowa w Czatolinie51911811810922.74
6Strażnica OSP w Łagowie40313713713134.00
7Oddział Przedszkolny w Gzince50015515515131.00
8Srażnica OSP w Polesiu54816616515530.29
  Łyszkowice, gm. 5373 1591 1590 1511 29.61

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca