.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu do godz. 16:30 . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg ...
Elbląg, okr. 34
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 652939
Powierzchnia: 9745.65 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Statystyka w wyborach
L. obwodów: 426
L. obw. z których
spłynęły dane:
426
L. upr. do głos.: 504252
L. wyd. kart: 125490
24.89%
brak21.47%22.20%22.93%23.66%24.39%25.12%25.85%26.58%27.31%28.04% 
............
danych22.19%22.92%23.65%24.38%25.11%25.84%26.57%27.30%28.03%28.77% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
280100bartoszycki, pow.3737513981239024.11
280200braniewski, pow.353534892829823.78
280300działdowski, pow.5252512991157122.56
286101Elbląg, m.62621002732877428.70
280400elbląski, pow.424244067946121.47
280700iławski, pow.6060709211778725.08
280900lidzbarski, pow.323234411835724.29
281200nowomiejski, pow.292932818907127.64
281500ostródzki, pow.7777841731978123.50
  Elbląg, okr. 34 426 426 504252 125490 24.89
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
1gmina wiejska1611611493813413222.85
2gminia miejsko wiejska1111111139372456321.56
3gmina miejska92921406613802127.03
4miasto na prawach powiatu62621002732877428.70

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca