.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu do godz. 16:30 . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rybnik / rybnicki, pow.
rybnicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 73747
Powierzchnia: 224.63 km2
Zaludnienie: 328 os/km2
Statystyka w wyborach
L. obwodów: 42
L. obw. z których
spłynęły dane:
42
L. upr. do głos.: 57676
L. wyd. kart: 16835
29.19%
brak26.44%27.09%27.74%28.39%29.04%29.69%30.34%30.99%31.64%32.29% 
............
danych27.08%27.73%28.38%29.03%29.68%30.33%30.98%31.63%32.28%32.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
241201Czerwionka-Leszczyny, gm.202032346937828.99
241202Gaszowice, gm.446800179826.44
241203Jejkowice, gm.22283488931.37
241204Lyski, gm.10107190197227.43
241205Świerklany, gm.668506279832.89
  rybnicki, pow. 42 42 57676 16835 29.19
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
1gmina wiejska222225330745729.44
2gminia miejsko wiejska202032346937828.99

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca