.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu do godz. 16:30 . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chrzanów ...
Chrzanów, okr. 12
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 637658
Powierzchnia: 2782.31 km2
Zaludnienie: 229 os/km2
Statystyka w wyborach
L. obwodów: 411
L. obw. z których
spłynęły dane:
411
L. upr. do głos.: 494363
L. wyd. kart: 152606
30.87%
brak27.84%28.31%28.78%29.25%29.72%30.19%30.66%31.13%31.60%32.07% 
............
danych28.30%28.77%29.24%29.71%30.18%30.65%31.12%31.59%32.06%32.54% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
120300chrzanowski, pow.81811036202884327.84
120900myślenicki, pow.7575862072652530.77
121300oświęcimski, pow.1001001224523975232.46
121500Suski, pow.5757626411970231.45
121800wadowicki, pow.98981194433778431.63
  Chrzanów, okr. 12 411 411 494363 152606 30.87
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
1gmina wiejska1401401479664572630.90
2gminia miejsko wiejska2382383007419205430.61
3gmina miejska3333456561482632.47

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca