.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu do godz. 10:30 . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
Olsztyn, okr. 35
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 800747
Powierzchnia: 14446.2 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Statystyka w wyborach
L. obwodów: 557
L. obw. z których
spłynęły dane:
557
L. upr. do głos.: 621669
L. wyd. kart: 39535
6.36%
brak5.41%5.67%5.93%6.19%6.45%6.71%6.97%7.23%7.49%7.75% 
............
danych5.66%5.92%6.18%6.44%6.70%6.96%7.22%7.48%7.74%8.01% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
280500ełcki, pow.52526502542806.58
280600giżycki, pow.40404566225925.68
281800gołdapski, pow.20202144613906.48
280800kętrzyński, pow.51515459231555.78
281000mrągowski, pow.31313991321615.41
281100nidzicki, pow.27272676714625.46
281300olecki, pow.26262679217296.45
286201Olsztyn, m.9090134209106837.96
281400olsztyński, pow.1071078820049435.60
281600piski, pow.41414470630636.85
281700szczycieński, pow.53535472529815.45
281900węgorzewski, pow.19191963210965.58
  Olsztyn, okr. 35 557 557 621669 39535 6.36
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
1gmina wiejska18018016023384405.27
2gminia miejsko wiejska200200197491121186.14
3gmina miejska878712973682946.39
4miasto na prawach powiatu9090134209106837.96

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca