.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / koszaliński, pow. / Bobolice, gm.
Bobolice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10180
Powierzchnia: 367.74 km2
Zaludnienie: 27 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 11
L. obw. z których
spłynęły dane:
11
L. upr. do głos.: 7996
L. wyd. kart: 2300
28.76%
brak28.75%29.88%31.01%32.14%33.27%34.40%35.53%36.66%37.79%38.92% 
............
danych29.87%31.00%32.13%33.26%34.39%35.52%36.65%37.78%38.91%40.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Bobolice ul.Pocztowa 15208066664264232.02
2Zespół Szkół Publicznych w Bobolicach ul.Szkolna 1142750150147535.11
3Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach Plac Zwycięstwa 551589888017.28
4Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Chmielnie, Chmielno 141213213212132.04
5Szkoła Podstawowa w Kurowie, Kurowo 484861091099522.43
6Szkoła Podstawowa w Drzewianach, Drzewiany 7655419119117434.48
7Świetlica Szkoły Podstawowej w Dargini, Dargiń 49121819819819216.26
8Szkoła Podstawowa w Kłaninie, Kłanino 74381101109625.11
9Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Goździe 3947311611610824.52
10Zakład Karny Stare Borne 1422990908539.30
11Zakład Karny Oddział Zewnętrzny w Opatówku16498988259.76
  Bobolice, gm. 7996 2300 2275 2150 28.76

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca