.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Konin / śremski, pow. / Książ Wielkopolski, gm.
Książ Wielkopolski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8496
Powierzchnia: 147.87 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 6312
L. wyd. kart: 2037
32.27%
brak32.07%32.73%33.39%34.05%34.71%35.37%36.03%36.69%37.35%38.01% 
............
danych32.72%33.38%34.04%34.70%35.36%36.02%36.68%37.34%38.00%38.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.208572372267734.68
2Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.150448148145331.98
3Szkoła Podstawowa w Mchach173858158156033.43
4Szkoła Podstawowa w Konarzycach98525225223525.58
  Książ Wielkopolski, gm. 6312 2037 2036 1925 32.27

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca