.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / pleszewski, pow. / Dobrzyca, gm.
Dobrzyca, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8459
Powierzchnia: 116.51 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 6375
L. wyd. kart: 2264
35.51%
brak32.25%32.74%33.23%33.72%34.21%34.70%35.19%35.68%36.17%36.66% 
............
danych32.73%33.22%33.71%34.20%34.69%35.18%35.67%36.16%36.65%37.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dobrzyca-Gminne Centrum Kultury, mała sala - ul. Koźmińska 10127948648445938.00
2Galew 38 - Szkoła Podstawowa75632532230642.99
3Koźminiec 52 - Szkoła Podstawowa65321821818033.38
4Sośnica 84 - Szkoła Podstawowa59921121119335.23
5Fabianów - sala wiejska, ul. Przemysłowa 368924924921736.14
6Dobrzyca - Gminne Centrum Kultury, duża sala - ul. Koźmińska 10142653353249437.38
7Karmin 25 - Szkoła Podstawowa89420720719123.15
8Fabianów - Dom Pomocy Społecznej ul. Pleszewska 27935352844.30
  Dobrzyca, gm. 6375 2264 2258 2068 35.51

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca