.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Konin / koniński, pow. / Rzgów, gm.
Rzgów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6930
Powierzchnia: 104.68 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 5160
L. wyd. kart: 1732
33.57%
brak28.91%29.81%30.71%31.61%32.51%33.41%34.31%35.21%36.11%37.01% 
............
danych29.80%30.70%31.60%32.50%33.40%34.30%35.20%36.10%37.00%37.91% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rzgowie, ul. Konińska 6152947847845631.26
2Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Sławsku, ul. Okólna 3149149249247633.00
3Szkoła Podstawowa w Grabienicach103234934934033.82
4Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Osieczy110841341339037.27
  Rzgów, gm. 5160 1732 1732 1662 33.57

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca