.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / kępiński, pow. / Trzcinica, gm.
Trzcinica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4780
Powierzchnia: 75.14 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3611
L. wyd. kart: 1416
39.21%
brak32.02%32.83%33.64%34.45%35.26%36.07%36.88%37.69%38.50%39.31% 
............
danych32.82%33.63%34.44%35.25%36.06%36.87%37.68%38.49%39.30%40.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Ludowy w Trzcinicy ul. Jana Pawła II 49152558258254338.16
2Dom Ludowy w Laskach ul. Kępińska 17151162362256641.23
3Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Wodzicznie nr 5557521121120236.70
  Trzcinica, gm. 3611 1416 1415 1311 39.21

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca