.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / kaliski, pow. / Brzeziny, gm.
Brzeziny, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5858
Powierzchnia: 127.05 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 4456
L. wyd. kart: 1549
34.76%
brak30.40%31.83%33.26%34.69%36.12%37.55%38.98%40.41%41.84%43.27% 
............
danych31.82%33.25%34.68%36.11%37.54%38.97%40.40%41.83%43.26%44.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach ul. 1000-lecia 10 62-874 Brzeziny161564364361239.81
2Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórnej 62-874 Brzeziny60421921920736.26
3Szkoła Podstawowa w Dzięciołach 62-874 Brzeziny51815315314429.54
4Szkoła Podstawowa w Sobiesękach 62-874 Brzeziny59214214213323.99
5Szkoła Podstawowa w Aleksandrii 62-874 Brzeziny67124924924237.11
6Budynek po Szkole Podstawowej w Przystajni 62-874 Brzeziny45614314213131.36
  Brzeziny, gm. 4456 1549 1548 1469 34.76

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca