.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / jędrzejowski, pow. / Słupia (Jędrzejowska), gm.
Słupia (Jędrzejowska), gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4708
Powierzchnia: 107.88 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3654
L. wyd. kart: 1125
30.79%
brak29.13%29.74%30.35%30.96%31.57%32.18%32.79%33.40%34.01%34.62% 
............
danych29.73%30.34%30.95%31.56%32.17%32.78%33.39%34.00%34.61%35.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Rożnicy79123423422229.58
2Urząd Gminy w Słupi139150250248236.09
3Szkoła Podstawowa w Raszkowie55614914913526.80
4Szkoła Podstawowa w Obiechowie91624024022126.20
  Słupia (Jędrzejowska), gm. 3654 1125 1125 1060 30.79

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca