.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / jędrzejowski, pow. / Małogoszcz, gm.
Małogoszcz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12044
Powierzchnia: 145.37 km2
Zaludnienie: 82 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 9189
L. wyd. kart: 3100
33.74%
brak29.13%29.74%30.35%30.96%31.57%32.18%32.79%33.40%34.01%34.62% 
............
danych29.73%30.34%30.95%31.56%32.17%32.78%33.39%34.00%34.61%35.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jędrzejowska 12B141655555454239.19
2Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Małogoszczu, ul.11 Listopada 17185761461459133.06
3Szkoła Podstawowa w Kozłowie125537137135429.56
4Szkoła Podstawowa w Żarczycach Dużych70226926926238.32
5Szkoła Podstawowa w Rembieszycach90432630930936.06
6Zespół Placówek Oświatowych w Złotnikach139347047044333.74
7Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu, ul. 11 Listopada 14b166249549546129.78
  Małogoszcz, gm. 9189 3100 3082 2962 33.74

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca