.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / sztumski, pow. ...
sztumski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 43524
Powierzchnia: 730.85 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 34
L. obw. z których
spłynęły dane:
34
L. upr. do głos.: 33910
L. wyd. kart: 10538
31.08%
brak18.63%20.22%21.81%23.40%24.99%26.58%28.17%29.76%31.35%32.94% 
............
danych20.21%21.80%23.39%24.98%26.57%28.16%29.75%31.34%32.93%34.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
221601Dzierzgoń, gm.736524452444226333.20
221602Mikołajki Pomorskie, gm.281761961856821.97
221603Stary Dzierzgoń, gm.324760560356318.63
221604Stary Targ, gm.498415331533143530.76
221605Sztum, gm.1549753365334513734.43
  sztumski, pow. 33910 10538 10532 9966 31.08
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1536757015698542337.10
2Wieś1854348374834454326.09
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000606412241221113120.18
2od 5 001 do 10 0001234939783977369832.21
3od 10 001 do 20 0001549753365334513734.43
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca