.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / bielski, pow. / Wyszki, gm.
Wyszki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5201
Powierzchnia: 206.5 km2
Zaludnienie: 25 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4043
L. wyd. kart: 1934
47.84%
brak28.28%30.43%32.58%34.73%36.88%39.03%41.18%43.33%45.48%47.63% 
............
danych30.42%32.57%34.72%36.87%39.02%41.17%43.32%45.47%47.62%49.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Strabli ul. Wesoła 2A83139139137147.05
2Szkoła Podstawowa w Falkach57427227226347.39
3Szkoła Podstawowa w Topczewie, ul. Szkolna 2107155154951451.45
4Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2156772072069245.95
  Wyszki, gm. 4043 1934 1932 1840 47.84

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca