.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / strzyżowski, pow. / Czudec, gm.
Czudec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11764
Powierzchnia: 84.96 km2
Zaludnienie: 138 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 8826
L. wyd. kart: 3852
43.64%
brak38.21%38.76%39.31%39.86%40.41%40.96%41.51%42.06%42.61%43.16% 
............
danych38.75%39.30%39.85%40.40%40.95%41.50%42.05%42.60%43.15%43.71% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala Kina "Tatry" w Czudcu, ul. Starowiejska 6224510551054102646.99
2Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu, ul. Słoneczna 2133948348246436.07
3Dom Ludowy w Babicy, Babica 9791343843842747.97
4Zespół Szkół w Wyżnem, Wyżne 39106945345344042.38
5Szkoła Podstawowa w Zaborowie, Zaborów 9984944344343352.18
6Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Nowa Wieś 15264228328327444.08
7Zespół Szkół w Pstrągowej, Pstrągowa 105149560059856640.13
8Dom Strażaka w Pstrągowej Woli, Pstrągowa 61427497979435.40
  Czudec, gm. 8826 3852 3848 3724 43.64

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca