.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / stalowowolski, pow. / Radomyśl nad Sanem, gm.
Radomyśl nad Sanem, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7641
Powierzchnia: 133.63 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 5794
L. wyd. kart: 2013
34.74%
brak33.77%34.57%35.37%36.17%36.97%37.77%38.57%39.37%40.17%40.97% 
............
danych34.56%35.36%36.16%36.96%37.76%38.56%39.36%40.16%40.96%41.77% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem tel.8454302132842442440431.93
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniowie tel.8453304118141941939135.48
3Wiejski Dom Kultury w Chwałowicach tel. 8453683109839038937735.52
4Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rzeczyckiej tel.8453002116143243242037.21
5Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Długiej tel.8453076102634834833333.92
  Radomyśl nad Sanem, gm. 5794 2013 2012 1925 34.74

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca