.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / ropczycko-sędziszowski, pow. / Sędziszów Małopolski, gm.
Sędziszów Małopolski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 23048
Powierzchnia: 154.29 km2
Zaludnienie: 149 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 21
L. obw. z których
spłynęły dane:
21
L. upr. do głos.: 17231
L. wyd. kart: 8222
47.72%
brak40.76%41.61%42.46%43.31%44.16%45.01%45.86%46.71%47.56%48.41% 
............
danych41.60%42.45%43.30%44.15%45.00%45.85%46.70%47.55%48.40%49.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum w Sędziszowie Młp., ul. Ks.Maciąga 3152877577575950.72
2Szkoła Podstawowa Nr 2 Sędziszów Młp., ul. Rynek 9155879579477451.03
3Szkoła Podstawowa Nr 3 Sędziszów Młp., Osiedle Młodych 20133871471469053.36
4Szkoła Podstawowa Nr 3 Sędziszów Młp., Osiedle Młodych 20130962362361447.59
5Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej, 291147547545352.14
6Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych, 78124663163162050.64
7Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Górnych116567367365757.77
8Szkoła Podstawowa w Szkodnej, 12162330930928849.60
9Szkoła Podstawowa w Wolicy Piaskowej, 7687739139138444.58
10Dom Strażaka w Wolicy Ługowej, 7052118418417735.32
11Szkoła Podstawowa w Borku Wielkim, 254110747947946243.27
12Szkoła Podstawowa w Boreczku, 4627013313312949.26
13Dom Strażaka w Rudzie, 6522911311310749.34
14Dom Kultury w Będziemyślu, 3569130130128843.56
15Szkoła Podstawowa w Klęczanach107340440439037.65
16Szkoła Podstawowa w Kawęczynie Sędziszowskim, 201a69026426425138.26
17Szkoła Podstawowa w Krzywej, 12179034134133643.16
18Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej, 145101049049047748.51
19Szkoła Podstawowa w Cierpiszu, 3314160605342.55
20Dom Pomocy Społecznej w Rudzie, 1029757575458.76
21Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 145710101017.54
  Sędziszów Małopolski, gm. 17231 8222 8221 7973 47.72

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca