.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / ropczycko-sędziszowski, pow. / Ostrów, gm.
Ostrów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6972
Powierzchnia: 96.62 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 5105
L. wyd. kart: 2081
40.76%
brak40.76%41.61%42.46%43.31%44.16%45.01%45.86%46.71%47.56%48.41% 
............
danych41.60%42.45%43.30%44.15%45.00%45.85%46.70%47.55%48.40%49.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Ostrowie, Ostrów 215112738338336533.98
2Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie, Skrzyszów 19076724324323131.68
3Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej, Wola Ociecka 11451720920920340.43
4Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Bliźnie, Blizna 6818084848446.67
5Szkoła Podstawowa w Ociece, Ocieka 35287737737736442.99
6Szkoła Podstawowa w Kamionce, Kamionka 20663029229227846.35
7Szkoła Podstawowa w Zdżarach, Zdżary 5918392928950.27
8Szkoła Podstawowa w Kozodrzy, Kozodrza 17582440140138948.67
  Ostrów, gm. 5105 2081 2081 2003 40.76

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca