.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / przemyski, pow. / Krzywcza, gm.
Krzywcza, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5098
Powierzchnia: 94.47 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 3767
L. wyd. kart: 1333
35.39%
brak31.26%33.10%34.94%36.78%38.62%40.46%42.30%44.14%45.98%47.82% 
............
danych33.09%34.93%36.77%38.61%40.45%42.29%44.13%45.97%47.81%49.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminne Centrum Kultury w Babicach, 37-754 Babice68425025023536.55
2Świetlica Wiejska w Bachowie, 37-754 Babice59916516515227.55
3Świetlica Wiejska w Krzywczy, 37-755 Krzywcza136443243240931.67
4Świetlica Wiejska w Reczpolu, 37-755 Krzywcza56131431429355.97
5Świetlica Wiejska w Skopowie, 37-754 Babice35912012011433.43
6Świetlica Wiejska w Średniej, 37-755 Krzywcza20052524826.00
  Krzywcza, gm. 3767 1333 1333 1251 35.39

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca