.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / przemyski, pow. / Fredropol, gm.
Fredropol, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5563
Powierzchnia: 159.68 km2
Zaludnienie: 34 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 13
L. obw. z których
spłynęły dane:
13
L. upr. do głos.: 4149
L. wyd. kart: 1566
37.74%
brak31.26%33.10%34.94%36.78%38.62%40.46%42.30%44.14%45.98%47.82% 
............
danych33.09%34.93%36.77%38.61%40.45%42.29%44.13%45.97%47.81%49.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Remiza OSP w Fredropolu, 37-734 Fredropol47017317316136.81
2Świetlica Wiejska w Kupiatyczach, 37-734 Fredropol40216616215541.29
3Świetlica Wiejska w Sierakoścach, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie46119219218341.65
4Szkoła Podstawowa w Kniażycach, 37-734 Fredropol2791001009435.84
5Świetlica Wiejska w Huwnikach, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie49817717716935.54
6Świetlica Wiejska w Rybotyczach, 37-742 Rybotycze36713313312136.24
7Świetlica Wiejska w Kalwarii Pacławskiej, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie27613713713549.64
8Świetlica Wiejska w Aksmanicach, 37-734 Fredropol35994948626.18
9Świetlica Wiejska w Makowej, 37-742 Rybotycze27812212211743.88
10Świetlica Wiejska w Darowicach, 37-734 Fredropol20970706633.49
11Świetlica Wiejska w Nowych Sadach, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie19859595529.80
12Świetlica Wiejska w Młodowicach, 37-734 Fredropol26998989736.43
13Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie8345454354.22
  Fredropol, gm. 4149 1566 1562 1482 37.74

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca