.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / niżański, pow. ...
niżański, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 68346
Powierzchnia: 785.58 km2
Zaludnienie: 87 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 61
L. obw. z których
spłynęły dane:
61
L. upr. do głos.: 51783
L. wyd. kart: 19564
37.78%
brak30.97%32.65%34.33%36.01%37.69%39.37%41.05%42.73%44.41%46.09% 
............
danych32.64%34.32%36.00%37.68%39.36%41.04%42.72%44.40%46.08%47.77% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
181201Harasiuki, gm.477515171517146031.77
181202Jarocin, gm.423313111311125230.97
181203Jeżowe, gm.718334313430334247.77
181204Krzeszów, gm.336211391139110433.88
181205Nisko, gm.1745568446840659839.21
181206Rudnik nad Sanem, gm.795128162816268835.42
181207Ulanów, gm.682425062506237936.72
  niżański, pow. 51783 19564 19559 18823 37.78
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1901973107309702638.44
2Wieś3276412254122501179737.40
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000336211391139110433.88
2od 5 001 do 10 0001583253345334509133.69
3od 10 001 do 20 0001513462476246603041.28
4od 20 001 do 50 0001745568446840659839.21
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca