.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / mielecki, pow. / Czermin, gm.
Czermin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6828
Powierzchnia: 80.32 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 4986
L. wyd. kart: 1714
34.38%
brak34.37%35.79%37.21%38.63%40.05%41.47%42.89%44.31%45.73%47.15% 
............
danych35.78%37.20%38.62%40.04%41.46%42.88%44.30%45.72%47.14%48.57% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Czerminie tel. 7740308145559659657840.96
2Szkoła Podstawowa w Trzcianie tel.7740591131038738737129.54
3Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim tel. 77 41 43038494949424.48
4Szkoła Podstawowa w Ziempniowie tel. 774127738210410410227.23
5Szkoła Podstawowa w Otałęży tel. 774101087135535534040.76
6Szkoła Podstawowa w Łysakowie tel. 774157458417817817330.48
  Czermin, gm. 4986 1714 1714 1658 34.38

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca