.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / lubaczowski, pow. / Wielkie Oczy, gm.
Wielkie Oczy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4051
Powierzchnia: 146.49 km2
Zaludnienie: 27 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 3052
L. wyd. kart: 1246
40.83%
brak37.96%38.83%39.70%40.57%41.44%42.31%43.18%44.05%44.92%45.79% 
............
danych38.82%39.69%40.56%41.43%42.30%43.17%44.04%44.91%45.78%46.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Świetlica w Kobylnicy Wołoskiej, 37-627 Wielkie Oczy29792928530.98
2Gimnazjum nr 2 w Łukawcu, 37-626 Łukawiec123649949747840.37
3Wiejski Dom Kultury w Wielkich Oczach, 37-627 Wielkie Oczy105643343342141.00
4Szkoła Podstawowa w Bihalach, 37-631 Nowa Grobla25413213212451.97
5Świetlica Wiejska w Kobylnicy Ruskiej, 37-627 Wielkie Oczy20990908643.06
  Wielkie Oczy, gm. 3052 1246 1244 1194 40.83

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca