.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / lubaczowski, pow. / Oleszyce, gm.
Oleszyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6871
Powierzchnia: 151.82 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 5158
L. wyd. kart: 2406
46.65%
brak37.96%38.83%39.70%40.57%41.44%42.31%43.18%44.05%44.92%45.79% 
............
danych38.82%39.69%40.56%41.43%42.30%43.17%44.04%44.91%45.78%46.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkola Podstawowa w Futorach, 37-630 Oleszyce39220720720352.81
2Szkola Podstawowa w Nowej Grobli, 37-631 Nowa Grobla30418018017459.21
3Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Oleszycach, ul.Mickiewicza 1, 37-630 Oleszyce133961261258045.71
4Aula Zespołu Szkół w Oleszycach, 37-630 Oleszyce135667267264649.56
5Remiza Strażacka w Starych Oleszycach, 37-630 Oleszyce79335235233644.39
6Dom Strażaka w Starym Siole, 37-630 Oleszyce50619519518738.54
7Szkola Podstawowa w Zalesiu, 37-630 Oleszyce46818818817640.17
  Oleszyce, gm. 5158 2406 2406 2302 46.65

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca