.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / lubaczowski, pow. / Cieszanów, gm.
Cieszanów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7905
Powierzchnia: 219.35 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 5906
L. wyd. kart: 2447
41.43%
brak37.96%38.83%39.70%40.57%41.44%42.31%43.18%44.05%44.92%45.79% 
............
danych38.82%39.69%40.56%41.43%42.30%43.17%44.04%44.91%45.78%46.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Chotylubiu, 37-611 Cieszanów41918918917945.11
2Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Cieszanowie, ul. Kościuszki 37-611 Cieszanów158068368365343.23
3Szkoła Podstawowa w Dachnowie, 37-611 Cieszanów105148448446946.05
4Szkoła Podstawowa w Kowalówce, 37-611 Cieszanów45418218217340.09
5Szkoła Podstawowa w Niemstowie, 37-611 Cieszanów63822222221334.80
6Szkoła Podstawowa w Nowym Siole, 37-611 Cieszanów94234834833436.94
7Wiejski Dom Kultury w Starym Lublińcu, 37-611 Cieszanów82233932232241.24
  Cieszanów, gm. 5906 2447 2430 2343 41.43

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca