.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / lubaczowski, pow. / Lubaczów, m.
Lubaczów, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12864
Powierzchnia: 25.76 km2
Zaludnienie: 499 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 10049
L. wyd. kart: 4190
41.70%
brak37.96%38.83%39.70%40.57%41.44%42.31%43.18%44.05%44.92%45.79% 
............
danych38.82%39.69%40.56%41.43%42.30%43.17%44.04%44.91%45.78%46.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Przedszkole Nr 3, ul. Marii Konopnickiej 9, 37-600 Lubaczów175666166160537.64
2Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów240410801080105744.93
3Liceum Ogólnokształcące, ul. Kościuszki 26, 37-600 Lubaczów189879379376841.78
4Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów185776076074040.93
5Miejski Dom Kultury, ul. Marii Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów99142642639942.99
6SP ZOZ Szpital Powiatowy, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów101041041039140.59
7SP ZOZ Szpital Powiatowy, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów13360575745.11
  Lubaczów, m. 10049 4190 4187 4017 41.70

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca