.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / krośnieński, pow. / Miejsce Piastowe, gm.
Miejsce Piastowe, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13374
Powierzchnia: 51.46 km2
Zaludnienie: 259 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 10200
L. wyd. kart: 4539
44.50%
brak32.82%34.35%35.88%37.41%38.94%40.47%42.00%43.53%45.06%46.59% 
............
danych34.34%35.87%37.40%38.93%40.46%41.99%43.52%45.05%46.58%48.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Łężanach126062662560449.68
2Szkoła Podstawowa w Targowiskach172880080077946.30
3Szkoła Podstawowa w Miejscu Piastowym158872172170745.40
4Dom Ludowy w Głowience169081781779048.34
5Szkoła Podstawowa we Wrocance92846346344249.89
6Szkoła Podstawowa w Rogach184258758757231.87
7Szkoła Podstawowa w Widaczu54226526525848.89
8Dom Ludowy w Niżnej Łące25611511310744.92
9Dom Ludowy w Zalesiu36614514513739.62
  Miejsce Piastowe, gm. 10200 4539 4536 4396 44.50

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca