.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / krośnieński, pow. / Korczyna, gm.
Korczyna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10883
Powierzchnia: 92.44 km2
Zaludnienie: 117 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 8307
L. wyd. kart: 3366
40.52%
brak32.82%34.35%35.88%37.41%38.94%40.47%42.00%43.53%45.06%46.59% 
............
danych34.34%35.87%37.40%38.93%40.46%41.99%43.52%45.05%46.58%48.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Korczyna, ul. Bpa Pelczara 5229995095090141.32
2Dom Strażaka w Korczynie, ul. Szczepanika 2199284284282242.27
3Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach27770706725.27
4Szkoła Podstawowa w Krasnej53321321320339.96
5Szkoła Podstawowa w Węglówce64217217216226.79
6Dom Ludowy w Komborni108442542540939.21
7Szkoła Podstawowa w Woli Komborskiej31817017016353.46
8Dom Ludowy w Iskrzyni89942442441247.16
9Dom Strażaka w Korczynie, ul. Sporne2631001009738.02
  Korczyna, gm. 8307 3366 3366 3236 40.52

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca