.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / krośnieński, pow. / Chorkówka, gm.
Chorkówka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13198
Powierzchnia: 77.62 km2
Zaludnienie: 170 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 14
L. obw. z których
spłynęły dane:
14
L. upr. do głos.: 9980
L. wyd. kart: 4038
40.46%
brak32.82%34.35%35.88%37.41%38.94%40.47%42.00%43.53%45.06%46.59% 
............
danych34.34%35.87%37.40%38.93%40.46%41.99%43.52%45.05%46.58%48.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Bóbrce61120020019332.73
2Sala narad Urzędu Gminy w Chorkówce60023221721738.67
3Szkoła Podstawowa w Draganowej44817917917539.96
4Szkoła Podstawowa w Faliszówce59817717717429.60
5Szkoła Podstawowa w Kobylanach81236636635245.07
6Szkoła Podstawowa w Kopytowej97334834732635.77
7Szkoła Podstawowa w Leśniówce40114214213735.41
8Dom Ludowy w Machnówce23411411411348.72
9Szkoła Podstawowa w Poraju22551514922.67
10Dom Strażaka w Sulistrowej27610710710038.77
11Szkoła Podstawowa w Świerzowej Polskiej151870170168946.18
12Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej91937337336140.59
13Szkoła Podstawowa w Zręcinie159878178175548.87
14Szkoła Podstawowa w Żeglcach76726726726034.81
  Chorkówka, gm. 9980 4038 4022 3901 40.46

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca