.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock / sierpecki, pow. / Rościszewo, gm.
Rościszewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4477
Powierzchnia: 115.08 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 2
L. obw. z których
spłynęły dane:
2
L. upr. do głos.: 3275
L. wyd. kart: 1088
33.22%
brak28.17%29.37%30.57%31.77%32.97%34.17%35.37%36.57%37.77%38.97% 
............
danych29.36%30.56%31.76%32.96%34.16%35.36%36.56%37.76%38.96%40.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Budynek Akcji Katolickiej w Rościszewie, ul.Jana Pawłą II 18 tel.0604 532 813204068168064433.38
2Szkoła Podstawowa w Łukomiu, 09-204 Rościszewo123540740739032.96
  Rościszewo, gm. 3275 1088 1087 1034 33.22

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca