.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / piaseczyński, pow. / Konstancin-Jeziorna, gm.
Konstancin-Jeziorna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 22744
Powierzchnia: 78.28 km2
Zaludnienie: 290 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 19
L. obw. z których
spłynęły dane:
19
L. upr. do głos.: 18776
L. wyd. kart: 9102
48.48%
brak33.82%35.58%37.34%39.10%40.86%42.62%44.38%46.14%47.90%49.66% 
............
danych35.57%37.33%39.09%40.85%42.61%44.37%46.13%47.89%49.65%51.42% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Centrum Rehabilitacji Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul.Długa 40/42, Kostancin - Jeziorna145779479478554.50
2Zespół Szkół Nr 1, Konstancin-Jeziorna ul.Wojewódzka 12, Konstancin - Jeziorna127765865763551.53
3Zespół Szkół Nr 2, Konstancin-Jeziorna ul. Żeromskiego 15, Konstancin - Jeziorna99755255253955.37
4Świetlica KSM ELSAM, Konstancin-Jeziorna ul. Wilanowska 116, Konstancin - Jeziorna60739439438964.91
5Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ul.Sobieskiego 5, Konstancin - Jeziorna125268368366354.55
6Bank Spółdzielczy w Konstancinie-Jeziornie ul.Wilanowska 1, Konstancin -Jeziorna130063663662048.92
7Przedszkole Gminne, ul. Jaworskiego 3, Konstancin - Jeziorna141562762660544.31
8Zespół Szkół Nr 3, ul. Bielawska 57, Konstancin - Jeziorna22721028102099245.25
9Gminna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Szkolna 7, Konstancin - Jeziorna128659459457746.19
10Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Pułaskiego 53, Konstancin Jeziorna140874174172452.63
11Dom Ludowy w Bielawie, Konstancin - Jeziorna135065065062548.15
12Gminna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy, Konstancin - Jeziorna116345245244138.87
13Zespół Szkół Nr 4 w Słomczynie, ul.Wilanowska218 , Słomczyn192878978976840.92)a>
14Gminne Przedszkole w Oborach, Konstancin-Jeziorna70525325324935.89
15Eangelicki Ośrodek Diakonii 'Tabita' ul. Długa 43, Konstancin - Jeziorna9052524957.78
16Dom Pomocy Społecznej ul.Potulickich 1, Konstancin-Jeziorna6450502378.13
17Dom Rencisty Polskiej Akademii Nauk ul.Chodkiewicza 3/5, Konstancin Jeziorna6253535385.48
18Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa, ul. Wierzejewskiego 12, Konstancin -Jeziorna8246464656.10
19Dom Artystów Weteranów Scen Polskich ul.Pułaskieg 6, Konstancin Jeziorna6150504781.97
  Konstancin-Jeziorna, gm. 18776 9102 9092 8830 48.48

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca