.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / otwocki, pow. / Celestynów, gm.
Celestynów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10921
Powierzchnia: 88.92 km2
Zaludnienie: 122 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 8291
L. wyd. kart: 3785
45.65%
brak36.55%38.45%40.35%42.25%44.15%46.05%47.95%49.85%51.75%53.65% 
............
danych38.44%40.34%42.24%44.14%46.04%47.94%49.84%51.74%53.64%55.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Klub Wiejski Pogorzel ul. Leśna 250926326325251.67
2Szkoła Podstawowa Stara Wieś ul. Fabryczna 2202010251024100650.74
3Szkoła Podstawowa Ostrów, Nr 5545617917917539.25
4szkoła Podstawowa Celestynów, ul. Wrzosowa 42185179979977643.17
5Zespół Szkół Celestynów, ul. Św.Kazimierza 55187788888685647.31
6Szkoła Podstawowa Regut, ul. Wiatraczna 1345415215213833.48
7Mała Szkoła Pobiel Nr. 6951821421420741.31
8Remiza OSP Zabieżki, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 360626526425143.73
  Celestynów, gm. 8291 3785 3781 3661 45.65

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca