.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / miński, pow. / Kałuszyn, gm.
Kałuszyn, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6159
Powierzchnia: 94.52 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4751
L. wyd. kart: 1919
40.39%
brak31.49%33.50%35.51%37.52%39.53%41.54%43.55%45.56%47.57%49.58% 
............
danych33.49%35.50%37.51%39.52%41.53%43.54%45.55%47.56%49.57%51.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Kultury w Kałuszynie22141005100596545.39
2Szkoła Podstawowa w Kałuszynie130145945744235.28
3Szkoła Podstawowa w Chrościcach51820520520039.58
4Szkoła Podstawowa w Nowych Groszkach71825025022534.82
  Kałuszyn, gm. 4751 1919 1917 1832 40.39

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca