.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / miński, pow. / Cegłów, gm.
Cegłów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6397
Powierzchnia: 95.74 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 5106
L. wyd. kart: 1905
37.31%
brak31.49%33.50%35.51%37.52%39.53%41.54%43.55%45.56%47.57%49.58% 
............
danych33.49%35.50%37.51%39.52%41.53%43.54%45.55%47.56%49.57%51.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Cegłowie180477677474943.02
2Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie82524524523129.70
3Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiczkach46017717716938.48
4Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Podcierniu63720620619432.34
5Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Posiadałach73219719718726.91
6Szkoła Podstawowa w Wiciejowie34514714714142.61
7Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej "Jedlna" w Mieni 300,8655554963.95
8Dom Pomocy Społecznej im.Św.Józefa w Mieni, z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej im.Św.Józefa w Mieni 942171021029747.00
  Cegłów, gm. 5106 1905 1903 1817 37.31

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca