.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / makowski, pow. / Maków Mazowiecki, m.
Maków Mazowiecki, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10352
Powierzchnia: 10.3 km2
Zaludnienie: 1005 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 8180
L. wyd. kart: 3386
41.39%
brak35.57%36.77%37.97%39.17%40.37%41.57%42.77%43.97%45.17%46.37% 
............
danych36.76%37.96%39.16%40.36%41.56%42.76%43.96%45.16%46.36%47.57% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.Sportowa 9 w Makowie Maz.183478178173242.58
2Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Gen.Pułaskiego 15 w Makowie Maz.213485485483540.02
3Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 2 w Makowie Maz.208985185182040.74
4Zespół Szkół ul. Adama Mickiewicza 37 w Makowie Maz.202888988785943.84
5SP ZOZ Zespół Z-dów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Maz. ul. W. Witosa 29511111111.58
  Maków Mazowiecki, m. 8180 3386 3384 3257 41.39

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca