.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / legionowski, pow. / Jabłonna, gm.
Jabłonna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11043
Powierzchnia: 64.55 km2
Zaludnienie: 171 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 8989
L. wyd. kart: 4216
46.90%
brak35.85%37.00%38.15%39.30%40.45%41.60%42.75%43.90%45.05%46.20% 
............
danych36.99%38.14%39.29%40.44%41.59%42.74%43.89%45.04%46.19%47.35% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminne Centrum Kultury i Sportu, Jabłonna ul. Modlińska 102215310591059102949.19
2Gminne Centrum Kultury i Sportu, Jabłonna ul. Modlińska 102211998398396946.39
3Szkoła Podstawowa w Chotomowie, ul. Partyzantów 23155673773772147.37
4Szkoła Podstawowa w Chotomowie, ul. Partyzantów 23179088388386449.33
5GCKiS filia w Skierdach ul.Nadwislańska 170031731731345.29
6Klub Rolnika, Boża Wola 4267123723723335.32
  Jabłonna, gm. 8989 4216 4216 4129 46.90

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca