.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / białobrzeski, pow. / Wyśmierzyce, gm.
Wyśmierzyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2936
Powierzchnia: 104.31 km2
Zaludnienie: 28 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 2237
L. wyd. kart: 878
39.25%
brak36.31%37.07%37.83%38.59%39.35%40.11%40.87%41.63%42.39%43.15% 
............
danych37.06%37.82%38.58%39.34%40.10%40.86%41.62%42.38%43.14%43.91% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Miejski w Wyśmierzycach ul. Mickiewicza 75134752752749939.12
2Szkoła Podstawowa w Witaszynie35515215213842.82
3Szkoła Podstawowa w Kostrzyniu53519919918237.20
  Wyśmierzyce, gm. 2237 878 878 819 39.25

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca