.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / białobrzeski, pow. / Stara Błotnica, gm.
Stara Błotnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5259
Powierzchnia: 96.24 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3774
L. wyd. kart: 1494
39.59%
brak36.31%37.07%37.83%38.59%39.35%40.11%40.87%41.63%42.39%43.15% 
............
danych37.06%37.82%38.58%39.34%40.10%40.86%41.62%42.38%43.14%43.91% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Błotnicy170871271269541.69
2Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe160858057855036.07
3Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kaszowie45820220219244.10
  Stara Błotnica, gm. 3774 1494 1492 1437 39.59

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca