.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / białobrzeski, pow. / Promna, gm.
Promna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5857
Powierzchnia: 120.74 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4551
L. wyd. kart: 1994
43.81%
brak36.31%37.07%37.83%38.59%39.35%40.11%40.87%41.63%42.39%43.15% 
............
danych37.06%37.82%38.58%39.34%40.10%40.86%41.62%42.38%43.14%43.91% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Promnie205887187185842.32
2Remiza OSP w Olszamach85241341339348.47
3Publiczna Szkoła Podstawowa w Rykałach75736236233747.82
4Remiza OSP w Przybyszewie88434834732939.37
  Promna, gm. 4551 1994 1993 1917 43.81

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca