.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowotarski, pow. / Łapsze Niżne, gm.
Łapsze Niżne, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8763
Powierzchnia: 124.79 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 6501
L. wyd. kart: 2201
33.86%
brak33.51%34.94%36.37%37.80%39.23%40.66%42.09%43.52%44.95%46.38% 
............
danych34.93%36.36%37.79%39.22%40.65%42.08%43.51%44.94%46.37%47.81% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół, Frydman126131331330224.82
2Szkoła Podstawowa, Falsztyn24091918537.92
3Szkoła Podstawowa, Niedzica130746046044135.20
4Dom Strażaka, Kacwin87527627627031.54
5Stara Szkoła Podstawowa, Łapsze Niżne105238738736936.79
6Szkoła Podstawowa, Łapsze Wyżne67423623622335.01
7Szkoła Podstawowa, Łapszanka28212612611544.68
8Szkoła Podstawowa, Trybsz63422822821835.96
9Dom Ludowy, Zamek17684848347.73
  Łapsze Niżne, gm. 6501 2201 2201 2106 33.86

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca