.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowotarski, pow. / Lipnica Wielka, gm.
Lipnica Wielka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5642
Powierzchnia: 67.47 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 3924
L. wyd. kart: 1785
45.49%
brak33.51%34.94%36.37%37.80%39.23%40.66%42.09%43.52%44.95%46.38% 
............
danych34.93%36.36%37.79%39.22%40.65%42.08%43.51%44.94%46.37%47.81% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Kiczory40718318316844.96
2Szkoła Podstawowa Nr 1, Lipnica Wielka94940740738342.89
3Szkoła Podstawowa Nr 2, Lipnica Wielka118259959957750.68
4Szkoła Podstawowa Nr 3, Lipnica Wielka73832032030043.36
5Szkoła Podstawowa Nr 4, Lipnica Wielka64827627624142.59
  Lipnica Wielka, gm. 3924 1785 1785 1669 45.49

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca