.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowotarski, pow. / Krościenko nad Dunajcem, gm.
Krościenko nad Dunajcem, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6489
Powierzchnia: 57.27 km2
Zaludnienie: 113 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 4984
L. wyd. kart: 2056
41.25%
brak33.51%34.94%36.37%37.80%39.23%40.66%42.09%43.52%44.95%46.38% 
............
danych34.93%36.36%37.79%39.22%40.65%42.08%43.51%44.94%46.37%47.81% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Liceum Ogólnokształcące, Krościenko nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 1191742042041045.80
2Budynek Starej Plebanii, Krościenko nad Dunajcem, Rynek 32138460560558843.71
3Gimnazjum Publiczne, Krościenko nad Dunajcem, ul. Biały Potok 170827927926839.41
4Remiza OSP, Grywałd, ul. Pienińska 1102636736735235.77
5Schronisko PTSM, Hałuszowa 541951011019351.79
6Szkoła Podstawowa, Krośnica, ul. Ojca Leona 175428428427337.67
  Krościenko nad Dunajcem, gm. 4984 2056 2056 1984 41.25

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca